Hva gjør et tekstbyrå?Redigering og korrekturlesing er viktige tjenester for tekst- og oversettelsesbyrået. For korrektur av stave- og grammatikk feil, er korrekturlesing det beste alternativet. Hvis du imidlertid også ønsker å forbedre stilen, forenkle setningsstrukturen og omformulere teksten, anbefaler vi å bestille redigeringstjenesten. Våre høyt erfarne redaktører har et utmerket grep om språk og vil alltid gjøre sitt beste for å skreddersy teksten etter dine forventninger.

Hva er språkredigering?
Redigering består i å få teksten til å flyte og forbedre tekstens klarhet. Etter redigering vil teksten ha en jevn stil og oppfylle alle språkregler. Redaktøren forbedrer rekkefølgen på ordene og om nødvendig ordvalget (for eksempel hvis betydningen av ordene er upresise). Redigerte tekster vil være fri for stave- og grammatikk feil, bruke bekreftede termer og sikre riktig spesialisert ordforråd.

I tillegg til å eliminere språklige inkonsekvenser, er språkredaktørens oppgave også å sjekke fakta og om nødvendig forkorte teksten eller legge til forklaringer. Det inkluderer også tekstformatering (linjeavstand, tekstmarginer, skrift). Når det gjelder oversatte tekster, består redigering også i å sjekke at oversettelsen stemmer overens med kildeteksten. Redaktøren sørger for at betydningen av kildeteksten blir formidlet riktig og er utvetydig i oversettelsen.

Hva er korrekturlesing?
Korrekturlesing er korreksjon av stave- og grammatikk feil i teksten. Korrekturlesing består primært i å sjekke tegnsetting, skrivefeil og grammatikk. Korrekturlesing inkluderer ikke korrigering av stil eller ordvalg. Som sådan er korrekturlesing lettere enn redigering. Dermed er tjenesten også rimeligere og kan fullføres raskere.

Korrekturlesing er nødvendig for enhver offisiell tekst, gitt at en eventuell stavefeil, grammatisk eller stilistisk, sannsynligvis vil redusere tekstens troverdighet. Hvis teksten virkelig er viktig for deg, er det alltid verdt å bestille korrekturlesing.

Hva er kopiredigering (redigering av innhold)?
Innholdsredigering eller kopieringsredigering er tekstrevisjon. Innholdsredigering er det beste valget når teksten trenger omfattende endringer. Det innebærer for eksempel fullstendig å endre strukturen i teksten eller gjøre teksten mer forståelig. Noen ganger er det også nødvendig å endre stilen på teksten fullstendig – det er også her kopieringsredigering er nyttig.
Kopieredigering er mer omfattende og tidkrevende enn språkredigering. I motsetning til språkredigering utført av redaktøren, utføres innholdsredigering vanligvis av en tekstforfatter. Når du planlegger redigering av kopier, er det viktigste aspektet å sikre at forfatteren forstår forventningene dine til teksten, for først da kan de omskrive teksten på best mulig måte.

Hva er spesialistredigering?
Spesialredigering er en tilleggstjeneste for tekniske oversettelser. Bestilling av spesialredigering er passende hvis den oversatte teksten angår et spesifikt felt og oversetteren eller skribenten ikke er en ekspert innenfor dette feltet. Spesialredigering utføres av eksperter med omfattende kunnskaper om sitt felt og med høy språkferdighet og upåklagelig stavemåte.

Hva er SEO redigering?
SEO redigering er en ekstra oversettelsestjeneste for nettstedet. Separat bestilt SEO-redigering er nødvendig hvis nettstedsteksten din er oversatt eller satt sammen av noen som ikke er kjent med søkemotoroptimalisering (noe som gjør nettstedet ditt mer profilert). SEO-redigering utføres av en nettoptimaliserer kjent med SEO-metoder, så vel som i stand til flytende skriving med riktig stavemåte.

Hvilke språk redigerer vi?
Vi tilbyr språkredigering, korrekturlesing, redigering av innhold, redigering av kopier, spesialistredigering og SEO-redigering på norsk, engelsk og svensk. Hvis du trenger redigeringstjenester på et annet språk, kan du sende oss teksten som skal redigeres på e-post, så kontakter vi deg snarest mulig for å gi deg beskjed om vi kan tilby redigering av teksten din og hvilken tidsfrist og pris vi kan imøtekomme.

For våre fremmedspråklige redaktører er språket de gir redigering for alltid førstespråket. Å bruke en redaktør som har morsmål på målspråket, hjelper deg med å sikre at den endelige teksten er feilfri og naturlig og tar hensyn til alle nyansene i den respektive språksfæren.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.  Les mer